Mmei_

57 tekstów – auto­rem jest Mmei_.

Smak wyg­ra­nej byłby mdły
bez przyp­ra­wienia go wy­siłkiem i ciężką pracą 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 marca 2011, 15:56

* * *

Obudziła się za późno
jak zwykle

zła od ra­na
ka­wa wylana
szpil­ka złamana
su­kien­ka nie dobrana
szmin­ka na zębach rozmazana

parę ra­zy przek­lnęła po nosem
ta­kie słow­ne po­tyczki z losem

za­wołała swe­go chopaka
co pod kołdrę dał draka
by nie zgry­wał cwaniaka
bo i tak zniego pokraka

a on przyz­wycza­jony do ta­kich poranków
co piekłem są dla noc­nych marków
uśmie­cha się skrycie
w tym ich małym mie­szkan­ku o świcie

gdy widzi jak się słod­ko złości je­go ukochana
tak czu­le wczo­raj­szej no­cy całowana 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2011, 22:04

Fałszy­wa przy­jaźń łat­wo spłonie na sto­sie problemów
lecz ta praw­dzi­wa zdoła się
od­rodzić niczym fe­niks z popiołów 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 czerwca 2010, 17:11

Tra­fiał celnie
szko­da, że ślepakami... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 czerwca 2010, 19:03

Strzępy nadziei połatała miłością 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 czerwca 2010, 19:02

Cza­sami trze­ba spaść na sa­mo dno
by móc wzbić się wyżej niż kiedykolwiek 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 maja 2010, 13:02

Miało być tak wspaniale
lecz się sa­mo nie zrobiło... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 maja 2010, 18:17

Otwórz serce
za­miast portfela 

myśl
zebrała 19 fiszek • 14 maja 2010, 17:09

Dać życie to jedno
a uczy­nić god­nym i uk­szałto­wać je drugie 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 maja 2010, 19:02

Będę pielęgno­wać wspom­niania o tobie
bym na sta­rość miała dużo po­wodów do uśmiechu 

myśl
zebrała 24 fiszki • 3 maja 2010, 11:22
Mmei_

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mmei_

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność